اثـر انگشت

اینجا بیابان برهوتی است که رد پای یک اثر انگشت در آن بر جای مانده است.

اثـر انگشت

اینجا بیابان برهوتی است که رد پای یک اثر انگشت در آن بر جای مانده است.

۱ مطلب در جولای ۲۰۱۸ ثبت شده است

این سکوت از آن ما نیست

هیچ کس این سکوت را آرزو نکرده است

هیچ کس این سکوت را نخواسته است

با میز اشتباه گرفته می شود این سکوت

با هراس اشتباه گرفته می شود این سکوت

با رنج اشتباه گرفته می شود این سکوت


$ عمر لارا

$$ / CliCK /